Huisregels

Huisregels

Hartelijk welkom in onze praktijk Fysiotherapie & Fitness Blauwestad.


Omdat er in de praktijk vaak meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.


Onderstaand zijn de regels weergegeven:


· Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.


·De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag presenteren, te verwijderen uit het pand.


·Daar er in de praktijk ook minder valide cliënten behandeld worden, is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.


·In de praktijk en directe omgeving geldt een rookverbod.


·Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wacht- of kleedkamer achterlaat, neemt u dan waardevolle voorwerpen mee naar de behandelruimte.


·De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets).


·Wilt u bij het parkeren van fiets of auto rekening houden met uw omgeving zodat iedereen ongestoord zijn/haar weg kan vervolgen?


·Wilt u de apparatuur in de oefenzaal waarop u gesport/getranspireerd heeft schoonmaken met uw handdoek?


·Tijdens het trainen is gepaste kleding vereist. Het is niet toegestaan om met ontbloot bovenlichaam te sporten.


·Wilt u na gebruik van materialen (gewichten/halters) deze weer opruimen.


·Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtkamer verlaat.


·In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.


·Indien u kinderen meeneemt naar de trainingsruimte geschiedt dit op eigen risico.


·Huisdieren (behalve hulphonden) zijn niet toegestaan in de praktijk.


·Wanneer u verhinderd bent, wordt u vriendelijk verzocht een afspraak tijding af te zeggen (24 uur van tevoren), Wanneer u niet tijdig afbelt, zijn de kosten voor de gereserveerde tijd voor uw eigen rekening. In enkele gevallen is een uitzondering hierop mogelijk.


·De cliënt wordt geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van de zorgverzekering en draagt de financiële verantwoordelijkheid voor behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekering